Sprawozdanie z realizacji innowacji pedagogicznej: ”Bajkowo-muzyczny angielski inspiracją do nauki.”

0
165

Zajęcia z innowacji odbywały się raz w tygodniu.

W II semestrze uczniowie  koncentrowali się na doskonaleniu swoich umiejętności  z zakresu rozumienia języka angielskiego. Napisali  i zrealizowali  scenariusz na Dzień Języka Angielskiego oraz przygotowali wstępny scenariusz  „Kopciuszka” na przyszły rok szkolny.

Podczas pracy z uczniami wykorzystywane były różne metody i formy pracy:

-zajęcia i ćwiczenia praktyczne

-zestawy ćwiczeń z elementami dramy

-praca z tekstem

-metody aktywizujące i integrujące grupę.

Uczniowie pracowali w grupie oraz indywidualnie. Ćwiczyli umiejętność słuchania, mówienia, czytania i pisania.

EFEKTY:

Wprowadzenie teatru jako formy pracy z uczniem, spełnia wiele funkcji wychowawczych i korzystnie wpływa na rozwój emocjonalny uczniów. Wprowadzenie tej formy pracy w języku angielskim aktywizuje dzieci i dostarcza szeregu sytuacji do wypowiedzenia się w słowie, piosence, formach plastycznych i ruchu. Korzystnie wpływa na kulturę słowa i współpracę w grupie. Jednocześnie wnosi wiele radości  i uśmiechu w twórczą działalność uczniów.

Praca w grupie, wzajemne wspieranie się  dowartościowała  wielu uczniów. Sprawiła, że stali się pewni siebie, pokonali nieśmiałość oraz udoskonalili  swój warsztat językowy.

Efektem prowadzonej innowacji  było również wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły, uatrakcyjnienie zajęć pozalekcyjnych, budowanie pozytywnego wizerunku szkoły wśród dzieci i rodziców, jako placówki dbającej o twórczy rozwój jej wychowanków.

Z przeprowadzonej ewaluacji  wynika, że efekty są zdecydowanie zadowalające, a z rozmów z rodzicami wynika, iż uczniowie  wiedzę i poznane słownictwo wynoszą głównie  z dodatkowych zajęć języka angielskiego prowadzonych w  szkole.  Poza tym są bardziej zmotywowani do nauki tego języka. Opracowała: Beata Raszewska