Wycieczka Szkolnych Klubów Młodego Archeologa „Megalitos”, działających przy szkołach w gminie Potęgowo.

0
887

W dniu 09.09.2018r. 45 uczniów ze szkół w Łupawie i Potęgowie uczestniczyło w wycieczce do Parku Kulturowego Wietrzychowice w województwie kujawsko-pomorskim. Opiekunami uczniów podczas wizyty na XI Festynie Archeologicznym „Wehikuł Czasu”, który odbył się w Wietrzychowicach w gminie Izbica Kujawska, byli nauczyciele prowadzący zajęcia pozalekcyjne w szkolnych klubach archeologa w szkole w Łupawie i Potęgowie – pani Beata Cyrny, państwo Barbara i Sławomir Hinca oraz dyrektor Szkoły Podstawowej w Łupawie pan Bogusław Cyrny. Wyjazd możliwy był dzięki pozyskaniu w ramach wsparcia organizacji pozarządowych środków finansowych z gminy Potęgowo przez Stowarzyszenie Przyjaciół Łupawy „Dolina Łupawskich Megalitów”, które działa przy Szkole Podstawowej w Łupawie. Uczniowie i rodzice nie musieli ponosić żadnych kosztów związanych z wyjazdem. Przyjechaliśmy na festyn archeologiczny jako jedni z pierwszych i dzięki temu mogliśmy poczuć klimat i atmosferę tajemniczości i przemijającego czasu przy zabytkach archeologicznych- megalitach kujawskich. Mogliśmy zobaczyć jak grobowce megalityczne pochodzące sprzed 5000 lat z epoki neolitu wyglądają w rzeczywistości. Są to monumentalne budowle, różniej długości sięgające wysokości 2,5-3 metrów.

Z dużym zainteresowaniem uczestniczyliśmy także w festynie archeologicznym, w którym  wzięły udział różnego rodzaju grupy archeologii doświadczalnej prezentujące sceny z życia z  okresu neolitu m.in. sposób wykonywania przedmiotów użytkowych np. lepienia i wypalania glinianych garnków i pucharów, wytwarzania narzędzi codziennego użytku (siekierek, toporków, noży z krzemienia i drewna).

W festynie archeologicznym wziął udział również Wójt Gminy Potęgowo pan Dawid Litwin. Wójt Gminy Potęgowo i Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łupawie uczestniczyli w konferencji prasowej zorganizowanej przez gospodarzy festynu Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Izbicy Kujawskiej dotyczącej projektu Europejski Szlak Megalitów-Polska, którego Stowarzyszenie Przyjaciół Łupawy „Dolina Łupawskich Megalitów” jest współzałożycielem i  pełni w nim kluczową rolę. Wójt gminy Potęgowo, pan Dawid Litwin zabrał głos w panelu dyskusyjnym wskazując rozwiązania związane z ochroną i promocją dziedzictwa kulturowego oraz współpracę w tym zakresie z różnymi instytucjami – Urzędem Marszałkowskim, Stowarzyszeniem Przyjaciół Łupawy „Dolina Łupawskich Megalitów”, Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Słupsku, Nadleśnictwem Łupawa i placówkami oświatowymi, przedsiębiorcami i pasjonatami w gminie Potęgowo i współpracę z instytucjami takimi jak: Nadleśnictwo Łupawa, placówki oświatowe, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe jako wzorcowe. Pan Dyrektor Bogusław Cyrny podkreślił znaczenie nie tylko promocji i turystyki dotyczącej dziedzictwa kulturowego, ale także podkreślił edukacyjną wartość i walory posiadanego bogactwa kulturowego oraz znaczenie jego ochrony. W spotkaniu uczestniczyli także samorządowcy z województwa kujawsko-pomorskiego w tym burmistrz Izbicy Kujawskiej, członkowie zarządu  województwa kujawsko-pomorskiego oraz archeolodzy, naukowcy i pasjonaci. W spotkaniu uczestniczył również reżyser pan Krzysztof Paluszyński, który jest producentem filmowym i telewizyjnym, i jako pierwszy zrealizował film o polskich megalitach znajdujących się na terenie Polski. Podczas konferencji zaprezentował także fragmenty filmu, który ma charakter fabularyzowanego dokumentu. Ogólnopolska premiera filmu odbędzie się 04.10.2018r. w Toruniu. W drodze powrotnej uczniowie uczestniczący w wycieczce zwiedzili również starówkę w Toruniu. Następny atrakcyjny wyjazd już niebawem…

Bogusław Cyrny