Postępowanie rekrutacyjne do Oddziałów Przedszkolnych działających przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Łupawie na rok szkolny 2019/2020

0
773

Postępowanie rekrutacyjne do Oddziałów Przedszkolnych działających przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Łupawie na rok szkolny 2019/2020

Wzory wniosków dla rodziców  do pobrania w zakładce „RODZICE” i „dokumenty do pobrania”

Data Etap rekrutacji/czynność rodzica
od do
31 stycznia 08 lutego Składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkole oraz oddziale przedszkolnym.
25 lutego 8 marca Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
11 marca 12 marca Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe.
13 marca Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
14 marca 22 marca Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
26 marca Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
Postępowanie uzupełniające do Oddziałów Przedszkolnych działających przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Łupawie
24 kwietnia 10 maja Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
13 maja 14 maja Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe.
15 maja Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
16 maja 24 maja Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
 29 maja Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.