„Jak zbudować latarnie morską czyli technika w baśniach i legendach Pomorza”

0
449

5 czerwca 2019 r.w naszej szkole zrealizowano projekt pod nazwą  „Jak zbudować latarnie morską czyli technika w baśniach i legendach Pomorza”   finansowany przez Starostwo Słupskie, w którym uczestniczyły dzieci z klas 0-III szkoły podstawowej oraz dzieci z grup 3,4 i 5-latków z przedszkola w Łupawie. W trakcie spotkania dzieci słuchały  pomorskich  bajek  i  baśni, bawiły się, zapoznały z twórczością i językiem kaszubskim oraz budowały latarnie morskie ucząc się w ten sposób pracy w grupie i zapoznając z arkanami techniki i przepisami bezpieczeństwa przy takiej pracy.