Projekt „Prawo – Zdrowie – AllMyLife”

0
1689

Nasza szkoła została objęta lokalnym projektem profilaktycznym:

                                  # Prawo – Zdrowie – AllMyLife #,

utworzonym przy współpracy Komendy Miejskiej Policji w Słupsku, Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Słupsku, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Słupsku oraz Szkoły Policji w Słupsku. Projekt  ten skierowany jest do uczniów klas VI – VIII oraz rodziców ww. uczniów.Celem projektu jest edukacja młodzieży pod kątem odpowiedzialności karnej osób nieletnich oraz zapobieganie zachowaniom ryzykownym.

W dniu 25 września 2019 r. dla uczniów klas VI – VII odbyły się zajęcia profilaktyczne na temat zapobiegania zachowaniom ryzykownym. Zajęcia w każdej klasie przeprowadziły panie: psycholog i pedagog z PPP w Słupsku.

Wszyscy czekamy na dalszą realizację projektu. Pedagog szkolny