Stypendium Wójta Gminy Potęgowo za rok szkolny 2018/2019

0
281

26 listopada 2019 r. najzdolniejsi uczniowie szkół podstawowych z terenu naszej gminy otrzymali Stypendia Wójta Gminy Potęgowo za wysokie wyniki w nauce, wysokie osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej za rok szkolny 2018/2019.
Uroczystość odbyła się podczas sesji Rady Gminy z udziałem wyróżnionych uczniów, ich rodziców, opiekunów, dyrektorów szkół oraz przedstawicieli samorządu gminnego oraz radnych. Wśród nagrodzonych stypendystów znalazły się dwie uczennice naszej szkoły- Natalia Pokultinis -stypendium za naukę  oraz Antonina Wiczkowska– stypendium artystyczne. Stypendia wraz z gratulacjami otrzymały z rąk Wójta Gminy Potęgowo-pana Dawida Litwina oraz Przewodniczącego Rady Gminy- pana Waldemara Zientarskiego. Serdecznie gratulujemy i życzymy samych sukcesów.