Podsumowanie I semestru

0
291

Dnia 9 stycznia w naszej szkole odbyły się apele podsumowujące wyniki w nauce i zachowanie uczniów w pierwszym półroczu. Taki apel odbył się również dla uczniów klas 0 – III. Najlepsi uczniowie  zostali wyróżnieni pochwałą dyrektora szkoły. Natomiast uczniowie, którzy w ciągu całego półrocza nie opuścili ani jednego dnia w szkle, zostali tradycyjnie nagrodzeni tabliczką czekolady. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy wytrwałości. A oto lista nagrodzonych:

Uczniowie wyróżniający się w nauce i zachowaniu:

Klasa Ia

Karol Rapalski, Błażej Stanny, Kevin Rybak, Filip Damaszke, Nadia Ukleja, Zuzanna Kulesik

Klasa Ib

Zofia Jagielska, Katarzyna Kubik, Liliana Pokultinis, Jagoda Zawacka, Michał Kurzawa, Hubert Brzeski, Lidia Nosko

Klasa IIa

Inka Malek, Hanna Ramult, Julianna Zawacka, Bartosz Krop, Miłosz Wasilewski, Mikołaj Wawrzyniak, Nadia Princ, Oliwia Pawłowska

Klasa IIb

Zofia Dygulska, Szymon Sprawski, Zuzanna Szczepaniak, Zofia Tyborczyk, Maja Tyborczyk, Szymon Gintowt, Maja Kamińska

Klasa III

Zuzanna Majewska, Barbara Wiczkowska, Sebastian Oleś, Tymoteusz Konopa

Uczniowie ze stuprocentową frekwencją:

Karol Klawikowski, Lidia Nosko, Tomasz Oleś, Wiktoria Oleś, Hanna Ramult, Mikołaj Wawrzyniak, Sebastian Oleś, Martyna Ruszała.

Pani pedagog rozdała uczniom nagrody książkowe za udział w profilaktycznym konkursie plastycznym na temat: „Rodzina wolna od przemocy”. Konkurs, wzorem lat ubiegłych, został zorganizowany dla uczniów Szkół Podstawowych z terenu Gminy Potęgowo przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W naszej szkole, w klasach 0 – III, w konkursie wzięło udział 28 uczniów. Wszystkie prace zostały nagrodzone pięknymi książkami, a prace plastyczne uczniów zostały umieszczone na tablicach w holu szkoły.

Pan dyrektor zwrócił również dzieciom uwagę  na bezpieczeństwo podczas ferii, a zwłaszcza podczas zabaw na śniegu i lodzie, życząc wszystkim udanego wypoczynku i zimowej aury, na którą czekają wszyscy uczniowie. A po feriach wypoczęci i zdrowi, pełni nowych si, znów wracamy do szkolnych ławek, odkrywając nieznane. Do zobaczenia! Iwona Sitowska