Warsztaty z edukacji ekologicznej w klasach 4-8 SP

0
132

W dniach 16 i 23 września w Szkole Podstawowej w Łupawie odbyły się w klasach 4- 8 warsztaty ekologiczne mające na celu uświadomienie uczniom opłacalności stosowania oszczędności wody, prądu itp., racjonalnego korzystania ze środowiska oraz naukę segregacji odpadów.
Warsztaty przybrały różną formę. Uczniowie oglądali filmy edukacyjne dotyczące segregacji śmieci i oszczędzania wody, rozwiązywali zadania interaktywne, prowadzili dyskusje na temat sposobów oszczędzania wody, elektryczności , poznawali  ideę „zero waste”, przygotowywali plakaty i hasła zachęcające do świadomej segregacji odpadów, tworzyli gazetki ścienne o różnorodności życia w zbiornikach wodnych a także obliczali osobisty ślad węglowy. Niektórzy od razu wykorzystali zdobytą wiedzę i sprzątali Łupawę segregując śmieci.
Mamy nadzieję, że zdobyta podczas warsztatów wiedza przyczyni się do nabycia prawidłowych nawyków związanych z ekologią. Edyta Buschmann