piątek, Sierpień 19, 2022

Rodzice

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Łupawie

Łupawa 22

76-242 Łupawa

 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Weronika Kasińska

Łupawa 22

76-242 Łupawa

Tel. 59 846 35 06   e-mail: szkolalupawa@wp.pl

 

Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane i jest obliczany w oparciu o następujące kryteria: przepisy prawa (jednolity rzeczowy wykaz akt) oraz okres na jaki została udzielona zgoda.

Informujemy również o przysługującym prawie do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, a także informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kierować na adres administratora z dopiskiem „Dane osobowe” lub na skrzynkę szkolalupawa@wp.pl.

Informujemy, że zebranie wychowawców klas 0-VIII SP oraz III gimnazjum z rodzicami odbędzie się 11 grudnia 2018 o godzinie 15.30. Serdecznie zapraszamy.

W szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Łupawie w roku szkolnym 2018/2019 dzieci ubezpieczone są od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w „WARTA” S.A.

Polisa numer: 908577245595

„WARTA” S.A. kontakt: 801 308 308 lub 502 308 308

Prezydium Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Łupawie

Pan Zdzisław Hinc – przewodniczący Rady Rodziców
Pani Joanna Boniecka
Pani Marta Młynarczyk
Pani Anna Kaczmarek
Pani Monika Majewska
Pan Lucjan Zabieglik
Pan Jarosław Malek

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2 września 2019 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2019r.
3. Ferie zimowe 13  – 26 stycznia 2020 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna 9– 14 kwietnia 2020 r.
5. Egzamin ósmoklasisty 21,22,23 kwietnia 2020 r.
6. Zakończenie zajęć
dydaktyczno – wychowawczych
26 czerwca 2020 r.
7. Ferie letnie 27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast