wtorek, Październik 23, 2018

Oferta edukacyjna w szkole podstawowej w Łupawie

– zajęcia logopedyczne

– język kaszubski i historia kaszub

– zajęcia rewalidacyjne

– innowacja pedagogiczna

– zajęcia projektowe:
1. zajęcia komputerowe
2. zajęcia z przyrody
3. zajęcia z geografii
4. zajęcia z chemii i biologii
5. zajęcia z fizyki
6. zajęcia z matematyki
7. zajęcia z języka angielskiego
8. zajęcia matematyczno-techniczne
9. zespoły wyrównawcze z matematyki
10.zespoły wyrównawcze z języka angielskiego
11.zajęcia z kreatywności
12.doradztwo zawodowe

– program Szkolny Klub Sportowy

– zajęcia sportowe – tenis

– koło z języka niemieckiego

– koło przyrodnicze

– Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza

– SKO – Maria Warczak

– Klub Młodego Archeologa „Megalitus”

– Liga Ochrony Przyrody

– koło teatralne

– chór szkolny

– wolontariat

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast