sobota, Maj 25, 2024

Oferta edukacyjna w szkole podstawowej w Łupawie

– zajęcia logopedyczne

– język kaszubski i historia Kaszub

– zajęcia rewalidacyjne

– program Szkolny Klub Sportowy

– zajęcia sportowe – tenis

– przedmiotowe koło zainteresowań

– zajęcia wyrównawcze

– Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza

– SKO

– Klub Młodego Archeologa „Megalitos”

– Liga Ochrony Przyrody

– koło teatralne

– chór szkolny

– Szkolny Klub Wolontariusza

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast