środa, Kwiecień 24, 2024

Pedagog szkolny- godziny pracy

PEDAGOG-godziny pracy p. Anna Matis

poniedziałek wtorek środa czwartek Piątek
800-1200 1030-1400 800-1400 800-1300 800-1300 

PSYCHOLOG-godziny pracy p. Paulina Princ

poniedziałek wtorek środa czwartek Piątek
12.30-15.30 1330-1530 8.00-11.30 —— 800-1030

 

Zwróć się do pedagoga i psychologa szkolnego gdy:

– Chcesz porozmawiać

– Czujesz, że jesteś samotny i nikt Cię nie rozumie

– Masz problemy i nie wiesz jak je rozwiązać

– Masz problemy rodzinne bądź znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej

– Chcesz podzielić się swoimi radościami i sukcesami

– Chcesz pomóc swojej koleżance lub koledze

– Masz ciekawe pomysły i chcesz je realizować

Zadania pedagoga szkolnego:
– Pomoc wychowawcom klas i nauczycielom przedmiotu w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych poprzez obserwację zachowania uczniów i klasy, rozmowy indywidualne i uczestnictwo w godzinach wychowawczych; analizowanie wyników nauczania i ocen z zachowania, rozmowy z rodzicami, wizyty w domach uczniów w celu rozeznania środowiska rodzinnego; udział w zebraniach rodziców i radach pedagogicznych; porady wychowawcze.

– Określenie form i sposobów udzielania pomocy uczniom ze szczególnym uwzględnieniem uczniów o specyficznych i specjalnych potrzebach edukacyjnych
Udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez konsultacje dla uczniów, rodziców, nauczycieli.

– Koordynacja działań z zakresu orientacji zawodowej

– Koordynacja działań podejmowanych na terenie szkoły z zakresu profilaktyki

– Działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom

znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez informowanie rodziców i uczniów o możliwościach i procedurze uzyskania zasiłków, stypendiów i innych form pomocy materialnej oraz współdziałania z instytucjami i organizacjami poza szkolnymi udzielającymi wsparcia materialnego.

– Współpraca z PPP i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach

– Współdziałanie z organami szkoły, policji, sądami w przypadkach wykroczeń uczniów (naruszenie regulaminu szkoły lub prawa)

PRZYDATNE LINKI

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast