środa, Kwiecień 24, 2024

Rodzice

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Łupawie

Łupawa 22

76-242 Łupawa

 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Weronika Kasińska

Łupawa 22

76-242 Łupawa

Tel. 59 846 35 06   e-mail: szkolalupawa@wp.pl

 

Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane i jest obliczany w oparciu o następujące kryteria: przepisy prawa (jednolity rzeczowy wykaz akt) oraz okres na jaki została udzielona zgoda.

Informujemy również o przysługującym prawie do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, a także informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kierować na adres administratora z dopiskiem „Dane osobowe” lub na skrzynkę szkolalupawa@wp.pl.

Informujemy, że zebrania wychowawców klas 1-VIII SP z rodzicami w roku szkolnym 2023/2024  odbędą się w następujących terminach:
25 września 2023
27 listopada 2023
22 stycznia 2024
20 maja 2024
Serdecznie zapraszamy.

W Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Łupawie w roku szkolnym 2023/2024 dzieci ubezpieczone są od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w „WARTA” S.A.

Polisa numer: 920036310017

„WARTA” S.A. kontakt: 801 308 308 lub 502 308 308

Prezydium Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Łupawie

Pan Lucjan Zabieglik – przewodniczący Rady Rodziców
Pani Joanna Boniecka
Pani Monika Majewska
Pani Anna Kaczmarek
Pani Sylwia Krymska
Pani Karina Wasilewska
Pan Jarosław Malek
Pani Anna Pieniak
Pan Edmund Witt
Pani Joanna Kogut

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 4 września 2023 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2023r.
3. Ferie zimowe 29 stycznia  – 11 lutego 2024 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna 28 marca– 2 kwietnia 2024 r.
5. Egzamin ósmoklasisty ustali CKE
6. Zakończenie zajęć
dydaktyczno – wychowawczych
21 czerwca 2024 r.
7. Ferie letnie 24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast