wtorek, Marzec 28, 2023

Rodzice

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Łupawie

Łupawa 22

76-242 Łupawa

 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Weronika Kasińska

Łupawa 22

76-242 Łupawa

Tel. 59 846 35 06   e-mail: szkolalupawa@wp.pl

 

Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane i jest obliczany w oparciu o następujące kryteria: przepisy prawa (jednolity rzeczowy wykaz akt) oraz okres na jaki została udzielona zgoda.

Informujemy również o przysługującym prawie do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, a także informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kierować na adres administratora z dopiskiem „Dane osobowe” lub na skrzynkę szkolalupawa@wp.pl.

Informujemy, że zebranie wychowawców klas 0-VIII SP oraz III gimnazjum z rodzicami odbędzie się 11 grudnia 2018 o godzinie 15.30. Serdecznie zapraszamy.

W Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Łupawie w roku szkolnym 2022/2023 (od 30.09.2022)dzieci ubezpieczone są od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w „WARTA” S.A.

Polisa numer: 920027201059

„WARTA” S.A. kontakt: 801 308 308 lub 502 308 308

Prezydium Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Łupawie

Pan Lucjan Zabieglik – przewodniczący Rady Rodziców
Pani Joanna Boniecka
Pani Monika Majewska
Pani Anna Kaczmarek
Pani Sylwia Krymska
Pani Karina Wasilewska
Pan Jarosław Malek
Pani Anna Pieniak
Pan Edmund Witt
Pani Joanna Kogut

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2022 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2022r.
3. Ferie zimowe 16  – 29 stycznia 2023 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna 6– 11 kwietnia 2023 r.
5. Egzamin ósmoklasisty ustali CKE
6. Zakończenie zajęć
dydaktyczno – wychowawczych
23 czerwca 2023 r.
7. Ferie letnie 24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast