Cała Polska czyta dzieciom

0
654

Akcja „Cała Polska czyta dzieciom” jest prowadzona w Zespole Szkół w Łupawie już od wielu lat. Od kilku lat akcje czytania są związane z określonym tematem.

Podczas spotkań z dziećmi z klas I – III i klas  IV-VI nauczyciele czytają teksty literackie (opowiadania, wiersze, fragmenty  powieści) .W  roku szkolnym 2007/2008 hasłem przewodnim akcji było  :STOP AGRESJI, PRZEMOCY I UZALEŻNIENIOM.Teksty wybrane przez  bibliotekarza zostały dopasowane do wieku dzieci biorących udział    w spo­tkaniu. Przygotowano prezentację literatury dziecięcej z serii : „Bezpieczne dziecko”.Po raz pierwszy nauczyciele czytali dla trochę starszych dzieci czyli gimnazjalistów, a pre­ze­ntację  tekstów poprzedziła krótka pogadanka z pedagogiem szkolnym oraz wystawa książek poruszających tematykę uzależnień i zagrożeń.     Akcja czytania dzieciom  popularyzuje czytelnictwo i zachęca dzieci do poszukiwania lektury oraz ma cel profilaktyczno wychowawczy : przestrzeganie młodzieży przed zagrożeniami codziennego życia (agresją, przemocą, narkomanią, sektami itp.) Cała Polska czyta dzieciom dla klas I-III SP ( 2007/2008) odbyła się pod hasłem „Nasze kochane misie”. Wychowawcy klas młodszych, dyrekcja szkoły, uczennice gimna­zjum czytali wierszyki i  opowiadania o niedźwiedziach i misiach z popularnych bajek. Były więc przygody Misia Uszatka i Kubusia Puchatka, bajki rosyjskie, znane i mniej znane wierszyki.Dzieci miały okazję przypomnieć sobie ulubieńców oglądając przygotowaną  przez bibliotekarza gazetkę i wystawkę książek.