Pasowanie klas I SP

0
594

Dzień 29 września  już od samego rana  był inny niż pozostałe dni w szkole. To wielkie święto  nie tylko dla pierwszaków, ale dla całej społeczności szkolnej, a w szczególności klas I – III,  toteż wszyscy dziś przybyli do szkoły odświętnie ubrani, a szkolny hol przybrał barwy jesiennych słoneczników i zapach rumianych jabłek.Przez cały wrzesień pierwszoklasiści pilnie ćwiczyli: śpiewali, recytowali wiersze, uczyli się zasad właściwego zachowania w szkole i w drodze do niej. A teraz stanęli przed pierwszym szkolnym egzaminem. Musieli przed Panem Dyrektorem , rodzicami  i społecznością szkolną dowieść,że są już gotowi  złożyć ślubowanie i  stać się prawdziwymi uczniami. Egzamin zdali wzorowo, co zgromadzona publiczność potwierdziła gromkimi brawami. Pan Dyrektor dokonał uroczystego aktu pasowania na ucznia, a pierwszoklasiści odciskiem palca przypieczętowali swoje śluby. Potem była  wspaniała uczta  w klasie oraz pierwsza szkolna dyskoteka.  Pierwszacy poczuli się dziś w szkole jak w swym drugim domu. Wiedzą już, że maja tu wielu przyjaciół i że przeżyją tu wiele ciekawych przygód. Powodzenia!