Stypendia naukowe

0
605

Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego kontynuuje realizację projektu : „Program Pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru województwa pomorskiego ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-213. Departament już po raz drugi przyznał uczniom naszej szkoły stypendia naukowe. Paulina  i Rafał Okuńscy byli stypendystami Urzędu w roku szkolnym 2010-2011 i zostali nimi na rok 2011-2012. 22 listopada 2011 roku w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku odbędzie się uroczyste przyznanie  stypendiów na nowy rok szkolny 400 uzdolnionym uczniom.  W trakcie uroczystości przyznane zostaną również wyróżnienia stypendystom roku szkolnego 2010/2011, którzy przy wsparcie szkoły, nauczyciela-opiekuna i rodziców osiągnęli wysokie wyniki w nauce oraz wykazali się największymi osiągnięciami w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych. Do wyróżnienia Komisja Stypendialna wskazała Rafała Okuńskiego- serdecznie gratulujemy !