PLAN PRACY NA ROK 2011/2012

0
539

Plan pracy Klubu Wolontariusza w roku szkolnym 2011/2012

 

1.      Nabór członków, zapoznanie z regulaminem, podział na sekcje.

2.      Angażowanie młodzieży szkolnej do udziału w akcjach charytatywnych:
a)
      Góra Grosza,
b)
      zbiórka żywności dla zwierząt,
c)
      WOŚP,

d)   zbiórka nakrętek.
3.
      Zorganizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom ze szkoły podstawowej i gimnazjum mającym problemy w nauce.
4.
      Zaangażowanie młodzieży do pomocy w oddziale przedszkolnym i świetlicy szkolnej.
5.
      Działalność akcyjna na rzecz szkoły ( pomoc w bibliotece, stołówce szkolnej, w przygotowaniach do dnia patrona itp.).
6.
      Współpraca z samorządem szkolnym.
7.
      Pomoc w organizowaniu festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka.
8.
      Sprzedaż ciast i kartek bożonarodzeniowych –  przeznaczenie dochodu na zasilenie funduszu samorządu szkolnego oraz na upominki dla podopiecznych z GOPS w Potęgowie.

9.      Spotkania wolontariuszy z opiekunem klubu.