Akcja profilaktyczna

0
485

            W dniu 06 listopada 2013 roku w ZS w Łupawie zorganizowano podsumowanie akcji profilaktycznej na temat uzależnień pod hasłem DLACZEGO NIE!?!. Akcja odbyła się we wszystkich etapach edukacyjnych. I tak: W klasach 0 – III SP odbyły się pogadanki tematyczne oraz wspólne wykonanie plakatów związanych z omawianym tematem.

Plakaty poszczególnych klas zostały zaprezentowane na holu szkolnym. W klasach IV – VI SP wykonano ogólną gazetkę tematyczną na holu szkolnym. Każda klasa wspólnie przygotowała prezentację na określony temat: nikotyna, alkohol, narkotyki, uzależnienia od mediów, co w zamian. Klasa Va przedstawiła scenkę rodzajową na temat szkodliwości palenia papierosów. W klasach I – III gimnazjum wykonano gazetkę tematyczną na holu szkolnym. Każda klasa przygotowała i przedstawiła prezentację multimedialną na temat zagrożeń wynikających z uzależnień (narkotyki, dopalacze, alkohol, nikotyna, napoje energetyzujące, uzależnienie od komputera). Ponadto uczniowie każdej klasy ułożyli słowa pod wybrany podkład muzyczny i wyśpiewali po dwie piosenki negujące wszelkie uzależnienia. Celem akcji było zwrócenie uwagi na najpopularniejsze obecnie zagrożenia czyhające na dzieci i młodzież oraz przekazanie istotnych treści dla ich przeciwdziałania.