TURNIEJ GIER I ZABAW „BIAŁY MIŚ”

0
465

 

Dnia 24 marca odbył się kolejny turniej gier i zabaw dla klas II-IV „Biały Miś”. W sali gimnastycznej w Łupawie spotkali się uczniowie wraz z opiekunami ze szkół podstawowych w Skórowie, Potęgowie i Łupawie. Zawody uroczyście otworzył życząc wszystkim świetnej zabawy dyrektor B. Cyrny. Uczniowie rywalizowali w trzech grupach wiekowych. W zawodach wystartowało około 80 uczniów. Jako pierwsi wystartowali najmłodsi, czyli klasy II szkoły podstawowej, później klasy III i na końcu przedstawiciele klas IV. Uczniowie uczestniczyli łącznie w osiemnastu konkurencjach sportowych. Było gwarno, wesoło i fair play.

Podsumowując zawody dyrektor podziękował wszystkim zawodnikom sportowej rywalizacji i świetnej zabawy. Wszystkie drużyny zostały nagrodzone gromkimi brawami a także pamiątkowymi dyplomami, wielkimi maskotkami –białego misia – i workiem słodyczy. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do nas za rok. Zawody przygotowali i przeprowadzili nauczyciele wf – B. Hinca i R. Siłka.