TEATRZYK KLASOWY

0
949

Tradycją już jest, że na lekcjach języka polskiego uczniowie wcielają się w role bohaterów lektur szkolnych. Utrwalają materiał oraz bawią się, przygotowując swoje wystąpienia. Tak też było podczas omawiania lektury „Skąpiec” Moliera w klasie III A gimnazjum.  Każdy uczeń wcielił się w inną postać dramatu i przedstawił swoją opinię na temat zachowania głównego bohatera. Dyskutowano na temat przyczyn postępowania Harpagona oraz oceniano jego postawę wobec pozostałych postaci. Gimnazjaliści zadbali również o stroje i rekwizyty.  Poniższe zdjęcie stanowi dowód ciekawej lekcji i pracy uczniów.
Kamila Rejtner