Postępowanie rekrutacyjne do Oddziałów Przedszkolnych

0
919

Postępowanie rekrutacyjne do Oddziałów Przedszkolnych działających przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Łupawie

Data Etap rekrutacji/czynność rodzica
od do
01 marca 09 marca Składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkole oraz oddziale przedszkolnym.
13 marca 26 marca Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
27 marca 28 marca Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
29 marca Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
30 marca 13 kwietnia Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
17 kwietnia Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.