Ogólnopolski Program Edukacyjny „Ratujemy i uczymy ratować”

0
728

W dniu 26.02.18r uczniowie klasy I Szkoły Podstawowej w Łupawie wzięli udział w realizacji  Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Ratujemy i uczymy ratować”.  Pani Irena Damaszke i Helena Włodarska-Zabieglik poprowadziły  szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
W tym roku szkolnym po raz pierwszy zaproszono do udziału i pomocy w szkoleniu przedstawicieli Ochotniczej Straży Pożarnej w Łupawie: p.Ryszarda Nosko i p.Zenona Brzeskiego. Goście zdecydowanie wzbudzili zainteresowanie pierwszoklasistów i pomogli w  wprowadzaniu  elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy oraz kształtowaniu          w kilkuletnich dzieciach umiejętności prawidłowego zachowania się, kiedy ktoś obok potrzebuje pomocy. Dodatkowo w spotkaniu uczestniczyli druhowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, którzy pomogli młodszym kolegom w praktycznych ćwiczeniach z udzielania pierwszej pomocy, a także zdobyli nową wiedzę i umiejętności.
Podczas szkolenia prowadzące przedstawiły uczestnikom ogólne zagadnienia dotyczące udzielania pierwszej pomocy oraz podstawowe czynności ratujące życie. Następnie dzieci obejrzały film animowany, w którym doktor Kręciołek w prosty i obrazowy sposób uczył dzieci, jak prawidłowo udzielić pierwszej pomocy. Uczniowie poznali tzw. łańcuch przeżycia oraz schemat najważniejszych czynności koniecznych do wykonania, aby komuś pomóc. Odpowiadając na pytania nauczycieli, dzieci wykazały duże zainteresowanie poruszaną tematyką.
Po wstępnej, teoretycznej części szkolenia uczniowie przystąpili do części praktycznej. Ćwiczyli wzywanie pomocy, wykorzystując do tego celu telefony papierowe zrobione podczas zajęć. Następnie każdy uczeń pod czujnym okiem pań nauczycielek  i zaproszonych gości praktycznie przećwiczyli  poszczególne czynności ratujące życie. Schemat czynności obejmował:
• Bezpieczeństwo
• Sprawdzenie przytomności
• Wzywanie pomocy
• Sprawdzenie oddechu
• Pozycję boczną ustaloną
• Oddechy ratownicze
• Uciskanie klatki piersiowej
• Resuscytację krążeniowo-oddechową
Szkolenie w małej grupie uczniów pozwoliło nauczycielkom  na lepsze dopilnowanie dzieci, sprawdzenie poprawności i precyzji wykonywanych czynności oraz egzekwowanie i korektę ewentualnych błędów. Dzieci wykazały podczas szkolenia duże zaangażowanie oraz chęć kontynuacji tego typu działań.
Efektem przeprowadzonego szkolenia było z pewnością rozbudzenie wśród uczniów klasy I zainteresowania tematem – jak prawidłowo udzielić pierwszej pomocy?, jak również kształtowanie prozdrowotnych i prospołecznych wzorców zachowań.

Irena Damaszke, Helena Włodarska-Zabieglik