Dokumenty do pobrania

0
825

Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata do przedszkola

Podanie o wydłużenie-skrócenie pobytu dziecka w przedszkolu

Potwierdzenie zapisu dziecka kl. 1

Potwierdzenie zapisu dziecka oddział O

WNIOSEK RODZICA zapisy do klasy I