Jedyni w powiecie-sukces w projekcie „Godność, wolność, niepodległość”

0
920

Projekt „Godność, wolność, niepodległość” został przygotowany przez Ministra Edukacji Narodowej w ramach rządowego programu wieloletniego „Niepodległa”. Cel projektu to wspieranie szkół i placówek oświatowych w kształtowaniu postaw opartych na wspólnych dla Polaków wartościach. Do konkursu zgłoszono ok. 2 500 wniosków. Spośród nich, na podstawie rekomendacji wojewodów, zespół powołany przez minister Annę Zalewską dokonał ostatecznej oceny i  257 szkołom oraz placówkom oświatowym przyznano dofinansowanie na organizację obchodów związanych z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Wśród tych szkół jako jedyna w powiecie słupskim i 1 z 9 w województwie pomorskim jest nasza szkoła! Radość ogromna !!! Zgodnie z założonymi zadaniami projektowymi w naszej szkole odbędzie się wystawa pamiątek związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości, wycieczki dla uczniów do muzeum w Sztutowie i Gdańsku oraz wycieczka do Warszawy. Projekt obejmuje również V Łupawski Piknik Rowerowy „100 rowerów na 100 – lecie odzyskania niepodległości”, „Łupawskie Wyścigi Niepodległości”, Turniej Tenisa Stołowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych, rywalizację w ramach „Łupawskiej Megalitycznej Pętli”-nordic walking, grę terenową „Śladami Niepodległej” dla rodziców i dzieci, konkursy plastyczne, recytatorskie oraz piosenki patriotycznej, współpracę z bractwem rycerskim Kerin, Środowiskiem 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, Stowarzyszeniem Przyjaciół Łupawy „Dolina Łupawskich Megalitów” i wiele innych atrakcji. Koszt całego projektu wynosi 12 496,01 zł, kwota wsparcia z MEN to 9 996,80 zł kwota finansowego wkładu Gminy Potęgowo 2 499, 21 zł. Dziękujemy serdecznie wszystkim nauczycielom zaangażowanym w pisanie wniosku i ciekawe pomysły.