Szkolne Kluby Młodego Archeologa- Wietrzychowice 2018

0
1023

Miło nam poinformować, że Stowarzyszenie Przyjaciół Łupawy „Dolina Łupawskich Megalitów” oraz Szkolne Kluby Młodego Archeologa „Megalitos” działające przy Szkołach Podstawowych w Łupawie i Potęgowie otrzymały zaproszenie na festyn archeologiczny „Wehikuł czasu”. Festyn obędzie się 9 września 2018 roku w Parku Kulturowym Wietrzychowice gm. Izbica Kujawska w województwie kujawsko-pomorskim. Stowarzyszenie wspólnie ze szkołami w Łupawie i Potęgowie organizuje wycieczkę dla uczniów biorących udział w zajęciach Klubu Młodego Archeologa. Stowarzyszeniu udało pozyskać środki finansowe na ten cel z Gminy Potęgowo, która  wspiera działania organizacji pozarządowych. W związku z tym, wyjazd dla dzieci jest bezpłatny. Oprócz udziału w festynie archeologicznym, który jest wspaniałą żywą lekcją historii w drodze powrotnej zwiedzimy toruńską starówkę. Stowarzyszenie i Szkoła Podstawowa w Łupawie czynią starania, by poszerzyć  współpracę z innymi szkołami powiatu słupskiego i to nie tylko w zakresie działalności szkolnych Klubów Młodego Archeologa „Megalitos”. Nadmieniamy, że szkoły w Gminie Potęgowo, są jedynymi szkołami w Polsce, w których działają tego typu zajęcia pozalekcyjne, podczas których uczniowie mogą poszerzać swoje zainteresowania i wiedzę historyczną. W tym zakresie współpracujemy z archeologiem Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu panem profesorem J. Wierzbickim. Pragniemy także nawiązać współpracę ze szkołami innych państw Unii Europejskiej w ramach projektu Europejski Szlak Megalitów-Polska”, którego współzałożycielem i uczestnikiem jest Stowarzyszenie Przyjaciół Łupawy „Dolina Łupawskich Megalitów.
Bogusław Cyrny