Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/19

0
1263

W dniu 3.09 2018, uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Piękna , słoneczna pogoda pozwoliła poprowadzić uroczystość na placu przyszkolnym. W tym roku gościliśmy  na inauguracji roku szkolnego 2018/19 Wójta Gminy Potęgowo pana Dawida Litwina, Nadleśniczego Nadleśnictwa Łupawa pana Czesława Jereczka, Przewodniczącego Rady Gminy Potęgowo pana Waldemara Zientarskiego, Inspektor d/s oświaty Urzędu Gminy Potęgowo panią Annę Basarab. Dyrektor Szkoły pan Bogusław Cyrny przywitał całą społeczność szkolną: uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi. Szczególnie ciepło przywitani zostali najmłodsi – dzieci z oddziałów przedszkolnych. W przemówieniu pan dyrektor podziękował Wójtowi Gminy Potęgowo, panu Dawidowi Litwinowi, za pomoc i wsparcie w realizacji zadań oświatowych oraz autorskie inicjatywy  związane z przyznaniem stypendiów dla uczniów szkoły w Łupawie za osiągnięcia w nauce i sporcie. Również gorące podziękowania  skierował w stronę pana Czesława Jereczka Nadleśniczego Nadleśnictwa w Łupawie oraz  pana Waldemara Zientarskiego Przewodniczącego Rady Gminy w Potęgowie. Pan dyrektor w krótkich słowach nakreślił zamierzenia w bieżącym  roku  szkolnym, podkreślił między innymi:

  • hasło roku, „100 lat Niepodległej”- uzyskaliśmy (jako jedyna szkoła z powiatu słupskiego, jedna z 9 szkół w województwie pomorskim) dofinansowanie z programu Ministerstwa Edukacji Narodowej związanego z obchodami 100 rocznicy odzyskania niepodległości.
  • organizacje Europejskiego Tygodnia Sportu- turnieju gier i zabaw dla przedszkolaków z gminy Potęgowo, Otwartego Turnieju Tenisa Stołowego o puchary Dyrektora szkoły, Wójta Gminy Potęgowo i Przewodniczącego Rady Rodziców, V Łupawskiego Pikniku Rowerowego.
  • autorskie rozwiązania dotyczące działalności Szkolnych Klubów Młodego Archeologa „Megalitos”, oraz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Wójt gminy Potęgowo wręczył stypendia najlepszym uczniom naszej szkoły oraz akt mianowania nauczycielce oddziałów przedszkolnych pani Monice Szymborskiej. Gratulacje odebrały także nauczycielki dyplomowane panie: Iwona Górska oraz Agnieszka Olborska. Pan Dyrektor przywitał nowo zatrudnionych pracowników szkoły, panie Joannę Kogut, Ewelinę Dubacką oraz Bożenę Kurowską-Maciak. Funkcję woźnej pełnić będzie pani Zuzanna Nikadon. Dyrektor złożył także życzenia uczniom, rodzicom i nauczycielom życząc wspaniałego roku szkolnego.