Postępowanie rekrutacyjne do klas I w Szkole Podstawowej  im. Adama Mickiewicza w Łupawie na rok szkolny 2019/2020

0
624

Postępowanie rekrutacyjne do klas I w Szkole Podstawowej  im. Adama Mickiewicza w Łupawie na rok szkolny 2019/2020

Wzory wniosków dla rodziców  do pobrania w zakładce „RODZICE” i „dokumenty do pobrania”

Data Etap rekrutacji/czynność rodzica
od do
31 stycznia 08 lutego Składanie przez rodziców dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym, w obwodzie której dziecko mieszka, wniosków o kontynuację edukacji w klasie I.
25 lutego  

8 marca

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
11 marca 12 marca Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
13 marca Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
14 marca 22 marca Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
26 marca Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
Postępowanie uzupełniające do klas I

 

24 kwietnia 10 maja Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
13 maja 14 maja Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
15 maja Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
16 maja 24 maja Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
29 maja Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.