Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

0
613

Aby zapewnić uczniom fachową pierwszą pomoc, wprowadzono obowiązek szkolenia nauczycieli z pierwszej pomocy (Rozporządzenie z  29 listopada 2018 Ministerstwa Edukacji Narodowej) i ustalono zasady jej udzielania w warunkach szkolnych.  Nauczyciele naszej szkoły oraz wszyscy pracownicy administracji i obsługi zostali przeszkoleni w zakresie oceny stanu poszkodowanego, właściwego przeprowadzenia badanie urazowego, przeprowadzania resuscytacji krążeniowo -oddechowej oraz właściwego opatrywania ran.