Informacja

0
1047

Informujemy, że 29, 30.04 i 02.05 są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych- wynika z kalendarza roku szkolnego 2018/2019.

Od dnia 06.05.2019 zajęcia dydaktyczno-wychowawcze odbywają się zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć. Dowóz i odwóz uczniów bez zmian.

Przedszkole w dniach 29.30.04.2019 pełni dyżur od 6.30-16.00