GRAND PRIX w WOJEWÓDZKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM

0
447

Wielkie brawa dla Weroniki Renka  uczennicy klasy III Gimnazjum SP  w Łupawie za zdobycie GRAND PRIX 2019.  Praca konkursowa spełniła wszystkie wyznaczone kryteria artystyczne i zachwyciła jurorów wrażliwością plastyczną oraz refleksją nad szeroko pojętą muzyką.  Spośród setek prac nadesłanych na VI Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Rytm i Melodia” Damno 2019 komisja konkursowa wyłoniła jedną najpiękniejszą i nagrodziła ją specjalną nagrodą GRAND PRIX ufundowaną przez honorowego patrona konkursu Wójta Gminy Damnicy.

Zgodnie z komunikatem Pomorskiego Kuratora Oświaty miejsca nagrodzone lub uhonorowane zwycięskim tytułem we wszystkich konkursach ,,Rytm i Melodia” są punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych.

GRATULUJĘ!!! Bożena Kurowska-Maciak