ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

0
478

19 czerwca 2019 r. w Szkole Podstawowej w Łupawie odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/2019. Wzięli w niej udział uczniowie, rodzice, zaproszeni goście, grono pedagogiczne i pracownicy szkoły. Akademię zaszczycili swoją obecnością: Wójt Gminy Potęgowo pan Dawid Litwin, inspektor ds. oświaty i sportu pani Anna Basarab, ks. proboszcz Piotr Czaja oraz Przewodniczący Rady Rodziców pan Zdzisław Hinc.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego rozpoczął pan dyrektor Bogusław Cyrny, który z dumą przedstawił osiągnięcia placówki. Podziękował nauczycielom, uczniom oraz rodzicom za pracę i trud, jednocześnie życzył wszystkim udanych i bezpiecznych wakacji. Następnie Wójt Gminy w pochlebnych słowach wypowiedział się na temat szkoły, pogratulował uczniom wysokich wyników oraz podziękował dyrekcji i nauczycielom za współpracę. Ks. Piotr Czaja także życzył wszystkim zebranym odpoczynku i serdecznie podziękował za współpracę pani katechetce Beacie Szadzińskiej.

Podczas gali wyróżniono uczniów z poszczególnych oddziałów, którzy uzyskali najwyższe wyniki w nauce i otrzymali nagrody książkowe, świadectwa z wyróżnieniem, a ich rodzice listy gratulacyjne. Dyrektor Szkoły w Łupawie wręczył najlepszym uczniom stypendia Dyrektora Szkoły za wysokie wyniki w nauce. Otrzymały je Natalia Pokultinis oraz Michalina Boniecka. Antek Grudzień i Basia Wiczkowska od pani bibliotekarki Małgorzaty Cheby otrzymali nagrody za największą ilość przeczytanych książek, a  wspaniałe czekolady pan Zdzisław Hinc, przewodniczący Rady Rodziców, wręczył tym uczniom, którzy nie opuścili ani jednego dnia nauki w bieżącym roku szkolnym.  Podziękowano również państwu Krzysztofowi i Anicie Baran za współpracę ze szkołą i kołem teatralnym. Pani Bożena Kurowska – Maciak z radością przedstawiła wyniki 49 Międzynarodowego Konkursu Plastycznego organizowanego w Japonii. Złoty medal otrzymała Paulina Paliczek. Srebrny medal przyznano Zuzannie Siwickiej, Antoninie Wiczkowskiej oraz Hubertowi Lenardowi. Brąz natomiast uzyskały Zofia Raszewska – Bida i Monika Renka. Nagrody PENTEL przyznano Sandrze Chrzanowskiej i Jakubowi Mroczkowi.

Po ceremonii zakończenia roku szkolnego 2018/2019 uczniowie udali się do swoich sal, by  otrzymać z rąk wychowawców świadectwa.                                                        opiekun SU – Kamila Rejtner