Dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Łupawie w roku szkolnym 2019/2020.

0
258

Przywozy uczniów do szkoły od 3 września 2019

Autobus numer 1 (P. Haręża)

kurs I na 1 lekcję

Poganice         – godz. 650

Żochowo        – godz. 650

Darżynko     (przystanek koło krzyża)   – godz. 700 

Grąbkowo       – godz. 705

Kurs II

Wargowo – godz. 730

Dabrówno – godz. 735

Kolonia Grąbkowo – godz. 745

 

Autobus nr 2 (M. Daszkiewicz)

kurs I  na 1 lekcję

Nowa Dąbrowa          – godz. 708

Rębowo                      – godz. 715

Karżnica                     – godz. 718

Wieliszewo                 – godz. 725

Malczkówko               – godz. 728

kurs I

Malczkowo                 – godz. 735

 

kurs II na 2 lekcję

Poganice                     – godz. 808

Żochowo                    – godz. 808

Rębowo                      – godz. 810

Karżnica                     – godz. 818

Nowa Dąbrowa          – godz. 823

Wieliszewo                 – godz. 828

Malczkówko               – godz. 830

Malczkowo                 – godz. 835

Odwożenie uczniów – wyjazdy sprzed szkoły po 5 lekcji godz. 1235.

Autobus nr 1

Malczkowo

Malczkówko

Wieliszewo

Nowa Dąbrowa

Karżnica

Rębowo

Żochowo

Poganice

Autobus nr 2

Grąbkowo

Dąbrówno

Wargowo

Darżynko

po 6 lekcji – godz. 1330 (kurs 2 autobusów)

po 7 lekcji – godz. 1425(kurs 2 autobusów)

po 8 lekcji – godz. 1520 (kurs 2 autobusów)

Miejscami zbiórek dzieci dowożonych do szkoły w Łupawie są przystanki autobusowe w poszczególnych miejscowościach.