Przywozy uczniów do szkoły w dniu 2 września 2019

0
341

Dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Łupawie w roku szkolnym 2019/2020.

Przywozy uczniów do szkoły w dniu 2 września (rozpoczęcie roku szkolnego).

Autobus numer 1 (P. Haręża) kurs I

Poganice         – godz. 750

Żochowo        – godz. 750

Darżynko        – godz. 800   (przystanek – koło krzyża)

Grąbkowo       – godz. 805

Kurs II

Wargowo – godz. 830

Dąbrówno – godz. 835

Kolonia Grąbkowo – godz. 845

Autobus nr 2 (M. Daszkiewicz)

kurs I

Nowa Dąbrowa          – godz. 808

Rębowo                      – godz. 810

Karżnica                     – godz. 818

Wieliszewo                 – godz. 825

Malczkówko               – godz. 828

kurs II

Malczkowo                 – godz. 835 

 

Odwóz uczniów po uroczystości zakończenia roku szkolnego i spotkaniach z wychowawcami około godziny 11.20