Dzień Edukacji Narodowej

0
339

14 października w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej- święto wszystkich nauczycieli oraz pracowników oświaty.  W uroczystym apelu uczestniczyli zaproszeni goście: Wójt gminy Potęgowo p. Dawid Litwin, inspektor ds. oświaty p. Anna Basarab oraz przedstawiciel Rady Rodziców p. Joanna Kogut. Dyrektor szkoły Bogusław Cyrny podziękował nauczycielom i pracownikom szkoły za trud włożony w wychowanie i kształcenie, a niektórym wręczył nagrodę dyrektora. Otrzymali ją:I. Damaszke, M. Cheba, M. Pokultinis A.Orzechowska, K.Ciesielczyk, B.Hinca i I.Sitowska. Wójt gminy Potęgowo, p. Dawid Litwin, wręczył nagrodę p. Zofii Batyckiej-Tetłak dziękując jej za szczególne osiągnięcia w pracy. Po części oficjalnej uczniowie klasy III deklamowali wiersze i śpiewali piosenki przygotowane pod czujnym okiem p. B. Szpakowicz, a uczniowie z klasy Va i VII pod opieką pań K. Rejtner i E. Buschmann wystawili przedstawienie kabaretowe pt. „Kursokonferencja, czyli co się myśli o nauczycielach”. Na zakończenie przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego D. Pawłowska złożyła wszystkim pracownikom szkoły życzenia, a uczniowie obdarowali laurkami wykonanymi przez uczennice klasy II uczęszczające na zajęcia z j. kaszubskiego. Gratulujemy wszystkim nagrodzonym nauczycielom. E.Buschmann