Zajęcia plastyczno-literackie

0
296

W Bibliotece Gminnej w Filii w Łupawie odbywają się w każdy wtorek i piątek od godziny 13.00 do godziny 15.00 zajęcia plastyczno-literackie. Na zajęciach wspólnie czytamy bajki, wiersze, opowiadania, zagadki mające na celu pobudzić wyobraźnię dziecka i zainspirować do własnej twórczości plastycznej oraz dobrej zabawy. Dzieci samodzielnie wykonują prace plastyczne, poznając różne techniki, malują farbami, pastelami, lepimy z plasteliny, wycinamy, wyklejamy. Wszystkie prace zrobione na zajęciach dzieci zabierają do domu.                                                                                  Agnieszka Klawikowska