Szkoła Podstawowa w Łupawie przygotowuje własny sposób prowadzenia nauczania zdalnego, a nauczyciele stworzą unikalny program nauczania domowego dla wszystkich etapów edukacji.

0
249

Do dyrekcji i nauczycieli szkóły dotarły uwagi rodziców uczniów, którzy zgłaszają główne problemy dotyczące edukacji domowej. Do tej pory były to m.in. zbyt duża ilość materiału do przerobienia, natłok e-maili przychodzących na skrzynkę ucznia jednego dnia, czy obawy związane z egzaminami ósmoklasistów.

Wybrany przez nas sposób nauczania na odległość powinien rozwiązać większość z nich. W kwestii organizacji pracy ucznia pomocny będzie „tygodniowy plan zajęć” dostępny na stronie szkoły. Umożliwi przygotowanie swoistego planu zajęć dla konkretnej klasy, na każdy kolejny tydzień wstrzymanych lekcji. Udostępniony z wyprzedzeniem pozwoli zaplanować tok nauki dla poszczególnych poziomów nauczania.

Zadania edukacyjne dostępne będą na dany dzień na specjalnych tablicach stworzonych przez wychowawców w aplikacji padlet, do których otrzymają Państwo linki.

Ujednolicenie zajęć on-line rozwiąże też problem zbyt dużej liczby wiadomości od nauczycieli. Co istotne udostępnione zostaną także specjalne lekcje powtórkowe dla ósmoklasistów.

W razie ewentualnych pytań od uczniów do nauczycieli będą oni mogli kontaktować się poprzez aplikację padlet (pisanie komentarzy). Komunikacja z nauczycielami będzie także możliwa przez podane przez nich e-maile oraz e-dziennik lub inne formy komunikacji na odległość wypracowane przez nauczyciela i rodziców.

Praca uczniów w domach będzie oceniana indywidualnie, a ocena będzie dostosowana do możliwości ucznia i specyfiki zajęć, według obowiązującej skali oceniania.

Aby przybliżyć zasady pracy w aplikacji padlet opracowane zostały „Zasady pracy i oceniania na czas zdalnego nauczania” oraz „Regulamin dla ucznia”.

Na nowo została także przeprowadzona organizacja zajęć najmłodszych Tu również wychowawczynie korzystają z aplikacji padlet, do której otrzymają Państwo linki. Znajdą tam Państwo szczegółowy opis planowanych zajęć edukacyjnych dla przedszkolaków i dzieci z oddziałów zerowych – tak by można było część z nich zorganizować w domu. Dodatkowo przewidziane są także atrakcje multimedialne: np. czytanie bajek, zajęcia ruchowe ect.

Dziękuję rodzicom za współpracę, wsparcie i zrozumienie w tych trudnych czasach.

Dziękuję też nauczycielom, którzy w tej trudnej sytuacji, stanęli na wysokości zadania. Wasz wysiłek włożony w ciągłość edukacji mimo zagrożenia epidemiologicznego jest godny podziwu. Zawsze wiedziałem, że mamy najlepszych nauczycieli, którzy wykonują swój zawód z poczuciem powołania.

Wszystkim życzę zdrowia i wytrwałości. Bogusław Cyrny