Rekrutacja

0
341

Lista dzieci przyjętych do oddziałów przedszkolnych działającego przy Szkole Podstawowej w Łupawie

Lista dzieci przyjętych do klasy pierwszej  Szkoły Podstawowej w Łupawie

Lista dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego-„zerówka”  Szkoły Podstawowej w Łupawie

Lista dzieci nieprzyjętych do oddziałów przedszkolnych