Informacja dla osób korzystających z boiska przy Szkole Podstawowej w Łupawie

0
170

Informacja dla osób korzystających z boiska przy Szkole Podstawowej w Łupawie

Korzystać z boiska jednocześnie może nie więcej niż 6 osób.
Korzystający z boiska zobowiązani są do dezynfekcji rąk.
Uczniowie i dzieci poniżej 13 roku życia mogą korzystać z boiska wyłącznie pod opieką dorosłych.
Koordynatorem korzystania z obiektu jest pracownik Szkoły Podstawowej w Łupawie dozorujący boisko.
Boisko otwarte od poniedziałku do piątku, w godzinach 15-19