PROCEDURY ORGANIZACJI PRACY W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W ŁUPAWIE

0
348

PROCEDURA ORGANIZACJI ZAJĘĆ W ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W ŁUPAWIE

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA
U PRACOWNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA
W ŁUPAWIE

PROCEDURA ORGANIZACJI KONSULTACJI UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W ŁUPAWIE

PROCEDURA ORGANIZACJI ZAJĘĆ REWALIDACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W ŁUPAWIE

PROCEDURA PRZECIWEPIDEMIOLOGICZNE DLA UCZNIÓW W BIBLIOTEKACH SZKOLNYCH W ZAKRESIE PRZYJMOWANIA KSIĄŻEK I PODRĘCZNIKÓW ORAZ INNYCH MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH W CZASIE EPIDEMII