Zakończenie roku szkolnego 2019/2020-pożegnanie klasy 8

0
979

26 czerwca w Szkole Podstawowej w Łupawie odbyło się zakończenie roku szkolnego 2019/2020. Była to uroczystość inna niż wszystkie ze względu na obostrzenia będące następstwem pandemii Covid-19. W akademii wzięli udział jedynie uczniowie klas VII-VIII, rodzice, grono pedagogiczne i zaproszeni goście: inspektor ds. oświaty i sportu Urzędu Gminy Potęgowo Anna Basarab,  przewodniczący Rady Gminy Potęgowo Waldemar Zientarski oraz przewodniczący Rady Rodziców Zdzisław Hinc.

Dyrektor Bogusław Cyrny podziękował nauczycielom, uczniom oraz rodzicom za pracę i zaangażowanie, szczególnie w czasie ostatnich miesięcy nauki zdalnej, z którą wszyscy musieli się zmierzyć z uwagi na pandemię. Następnie inspektor Anna Basarab podziękowała dyrekcji i nauczycielom za współpracę oraz pogratulowała uczniom wyników w nauce. Sukcesów w szkole średniej oraz bezpiecznych wakacji życzył ósmoklasistom przewodniczący Waldemar Zientarski.

Potem nagrody i świadectwa wręczyła uczniom pani Edyta Buschmann – wychowawczyni klasy VII. Następnie pani Iwona Górska – wychowawczyni klasy VIII pożegnała swoich wychowanków i wyróżniła uczniów, którzy uzyskali najwyższe wyniki w nauce, a ich rodzicom wręczyła listy gratulacyjne. Dyrektor szkoły ogłosił także informację o przyznaniu stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe uczennicy klasy ósmej Dominice Pawłowskiej, która uzyskała przy tym najwyższą średnią ocen w klasie i pełniła funkcję przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego oraz pracowała na rzecz wolontariatu. Otrzymała również tytuł ucznia roku szkolnego 2019/2020. Wyróżniono także Monikę Renkę i Kamilę Zientarską za wysokie wyniki w nauce i wolontariat oraz Dominikę Grudzień i Kamilę Kossak za pracę na rzecz Samorządu Uczniowskiego oraz wolontariatu. Za działalność w wolontariacie podziękowano również uczniom: Piotrowi Fąkowi, Małgorzacie Jurczak, Jakubowi Mroczkowi, Justynie Paczule, Kindze Sosińskiej, Witoldowi Waryło, Brajanowi i Alanowi Czerwonkom.

Po części oficjalnej uczniowie klasy VIII pożegnali wychowawczynię – p. Iwonę Górską i podziękowali nauczycielom oraz  pracownikom szkoły. Opiekun SU – Kamila Rejtner