Warsztaty ekologiczne w klasach 0-3 SP

0
162

16 września uczniowie klas III uczestniczyli w zajęciach praktycznych, podczas których utrwalili zasady właściwej segregacji odpadów komunalnych. Dowiedzieli się, co należy wrzucać do worków oznaczonych kolorami, a co nie powinno się w nich znaleźć. Dowiedzieli się też o korzyściach dla środowiska, jakie daje  segregacja śmieci oraz co to jest recykling . Następnie udali się na plac rekreacyjny, aby w praktyce zastosować zasady segregacji. Tym samym przyłączyli się do akcji sprzątania świata. Uporządkowali teren (a było co sprzątać!!!) i posegregowali śmieci według poznanych zasad.  Iwona Sitowska i Dorota Awchimieni.

Uczniowie klasy II a  z wielką radością przystąpili do realizacji projektu. Podczas dwugodzinnych warsztatów przypomnieliśmy i utrwaliliśmy sobie wiadomości na temat segregacji śmieci, oszczędzania wody i prądu. Uczniowie wysłuchali krótkiej prelekcji nauczyciela przeplatanej oglądaniem filmów edukacyjnych. Następnie uczniowie rozwiązali quiz dotyczący segregacji śmieci. Podczas zajęć  na dworze moi uczniowie postanowili narysować pojemniki na śmieci, przed szkołą w celu edukacyjnym dla innych uczniów naszej szkoły.

W klasie ułożyliśmy hasła oraz pracę przestrzenną promującą segregację śmieci oraz oszczędzania wody i prądu.

Klas II a o przyrodę dba

Naszej kochanej Ziemi drugie życie da

Koło domu nie tylko trawę kosimy,

ale także śmieci do odpowiednich koszy nosimy

Dzieci ze Szkoły w Łupawie śmieci segregują,

bo czystej Ziemi potrzebują

Oszczędzając prąd i wodę zawsze i wszędzie

Sympatię Ziemi  tym zdobędziesz

Na koniec warsztatów wspólnie z dziećmi podjęliśmy decyzję o akcji ,, Tropiciele”.

Uczniowie przez dwa tygodnie w szkole i domu obserwują czy są sytuacje i osoby, które nie oszczędzają wody lub prądu. Ewa Pietrykowska

Dzieci z klasy II b wzięły udział w zwiadzie ekologicznym w celu poszukiwania na terenach przylegających do szkoły dzikich wysypisk. Zwiad rozpoczęła pogadanka w sali. Następnie, uczniowie udali się w poszukiwaniu zaśmieconych miejsc. Okazało się niestety, że w naszym sąsiedztwie jest wiele porzuconych śmieci, które zanieczyszczają naturalne środowisko. Dzieci  pozbierały a następnie posegregowały odpady. W klasie wspólnie wykonaliśmy plakaty poświęcone segregacji odpadów- „Segregujesz Ziemię ratujesz”. Irena Damaszke

W ramach zajęć z edukacji ekologicznej przedszkolaki z oddziału zerowego z Łupawy  wysłuchały podstawowych informacji na temat segregacji odpadów. W oparciu o przygotowaną planszę oraz zestaw obrazków ćwiczyły, jak należy prawidłowo wrzucać śmieci do pojemników. Dzieci poznały również ogólnodostępne kolorowe worki na odpady. Podczas zajęć praktycznych przedszkolaki segregowały „szkolne” śmieci do szarf, które swoimi kolorami odpowiadały pojemnikom na odpady. W zabawie kołowej ze śpiewem „Moja planeta” wołały „SOS” dla naszej planety Ziemi.

Dzieci wzbogacone o nowe wiadomości i umiejętności każdego dnia praktycznie dbają o porządek w szkole, segregują śmieci w klasie, toalecie, czy na korytarzu szkolnym. Za swoją ekologiczną postawę wszystkie maluchy otrzymały naklejki. Bożena Szpakowicz

Klasa 1a oraz 1b wzięły udział w zajęciach mających na celu edukację w zakresie prawidłowej segregacji odpadów komunalnych, racjonalnego korzystania ze środowiska. Uczniowie obejrzeli film edukacyjny o zasadach segregacji śmieci. Wspólnie z nauczycielem omówili w jaki sposób dbamy o czystość wokół siebie i najbliższego otoczenia. Każde dziecko wykonało również prace plastyczną. Aleksandra Nowak i Aleksandra Orzechowska

Fotorelacja z warsztatów w klasach 0-3 SP.

Przeprowadzenie warsztatów z zakresu edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży ze szkoły w Łupawie dofinansowano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Szkoła otrzymała również dwa zestawy koszy do segregacji śmieci oraz naklejki informacyjne dla każdego uczestnika warsztatów.