Warsztaty profilaktyczne „Debata”

0
106

W dniach 28, 29 września oraz 1, 5 października w klasach V – VIII  odbyły się warsztaty profilaktyczneDEBATA”. Program „Debata” ma za zadanie opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród młodzieży, uświadamia zagrożenia wynikające z korzystania ze środków psychoaktywnych. Zmiana przekonań normatywnych stanowi podstawę całego programu. Program jest rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Instytut Psychiatrii i Neurologii oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji.

W każdej klasie program był realizowany w konwencji spotkania trwającego trzy godziny dydaktyczne. Realizacja programu oparta była o metody aktywizujące. Zgodnie z założeniami programu, efektem zastosowanych strategii powinno być: zmniejszenie tendencji do zachowań ryzykownych związanych z alkoholem podejmowanych przez młodzież, ukształtowanie właściwych przekonań normatywnych dotyczących picia alkoholu, zmniejszenie ryzyka wystąpienia krótkoterminowych i odroczonych konsekwencji używania substancji psychoaktywnych, integracja środowiska szkolnego i rodzinnego w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych.

Wysoko oceniamy sposób przygotowania i przeprowadzenia warsztatów. Trenerzy wykazali się dużym profesjonalizmem, właściwym podejściem do uczniów; szybko nawiązali kontakt z uczniami. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli.                                                                                                                          Pedagog szkolny