Pasowanie uczniów klas I

0
209

Pasowanie na ucznia, to jeden z najważniejszych i niezapomnianych dni przeżytych w szkole. 15 października 2020r. Uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie i oficjalnie zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej. Pierwszoklasiści zaprezentowali program artystyczny w obecności zaproszonych gości: pana dyrektora Bogusława Cyrnego oraz pani wicedyrektor Moniki Pokultinis. Po części artystycznej pierwszoklasiści złożyli ślubowanie, a pan dyrektor dokonał aktu pasowania na ucznia. Aleksandra Orzechowska i Aleksandra Nowak