Informacja

0
378

Dyrekcja szkoły informuje, że od dnia 26.10.2020 roku uczniowie klas 4-8 będą uczyć się sposobem zdalnym korzystając z aplikacji TEAMS. Klasy 0-3 oraz oddziały przedszkolne realizują zajęcia stacjonarnie w szkole według dotychczasowego planu zajęć. Świetlica pracuje bez zmian.

Proszę na bieżąco śledzić informacje, które będą pojawiały się na szkolnej stronie internetowej oraz czytać wiadomości, które będą przesyłane za pośrednictwem dziennika elektronicznego.