Informacja

0
419

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Łupawie informuje, że
w związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych
uczniowie klas I – III szkół podstawowych
od 9 listopada 2020 roku przechodzą na naukę zdalną.

Klasy IV – VIII nadal mają naukę zdalną w aplikacji Teams.

Przedszkola i oddziały zerowe (dzieci 6-letnie) będą funkcjonowały bez zmian.

Rozkład autobusu do i ze szkoły  pozostaje bez zmian.

Świetlica szkolna będzie funkcjonowała zgodnie z potrzebami od poniedziałku do piątku do godziny 15.30

W  klasach I – III nauka będzie się odbywała za pomocą Platformy Office 365, lekcje będą prowadzone w aplikacji Teams, zgodnie z dotychczas obowiązującym planem zajęć. Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe.

Komputery dla osób, które zgłosiły zapotrzebowanie do odbioru w sekretariacie szkoły od 7.00 do 15.00