Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

0
106

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020, w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Cel ten realizowany jest przez finansowe wsparcie modernizacji, budowy lub przebudowy placówek bibliotecznych w mniejszych miejscowościach, oraz bieżące uzupełnianie zbiorów bibliotek publicznych i szkolnych o nowości wydawnicze.

(https://www.gov.pl/web/kultura/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa)

Celem realizowanego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w naszej szkole w 2020 roku było rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów. Ważne było wzbogacenie zbiorów biblioteki szkolnej, a także uatrakcyjnienie jej księgozbioru poprzez zakup nowości bibliotecznych oraz lektur szkolnych.

Forma finansowania biblioteki szkolnej to dotacja celowa w wysokości 15 tys. złotych :

  • kwota przyznanego wsparcia finansowego: 12.000,00 zł,
  • wkład Gminy Potęgowo: 3.000,00 zł
  • Liczba zakupionych książek: 928

We wrześniu biblioteka szkolna przeprowadziła wśród uczniów, rodziców  i nauczycieli, ankiety „Zaproponuj książki do zakupu” dotyczące propozycji książek, które chcieliby mieć w szkolnej bibliotece. Ankiety podsumowano  i opracowano listy książek do zakupu.

Uzyskano też pozytywną opinię Rady Rodziców i Samorządu uczniowskiego w sprawie zakupu książek. Skonsultowano też planowane zakupy z Gminną Biblioteką – Filia w Łupawie,  w sprawie zasobów obu  bibliotek w zakresie lektur  szkolnych  i literatury dla dzieci i młodzieży. Wybrano najkorzystniejszej cenowo oferty. Zakupiono 928 woluminów.     Zakupione książki zostały wyeksponowane w dziale nowości i udostępnione  do wypożyczania. Opracowano też „Propozycje  działań  promujących czytelnictwo w ramach realizacji wymagań Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (2020-2021)” jako załącznik do planu pracy biblioteki szkolnej.  Małgorzata Cheba – bibliotekarz szkolny