,, Mała książka – Wielki Człowiek”

0
92

Nasza szkoła przystąpiła do projektu skierowanego do uczniów klas pierwszych  ,, Mała książka – Wielki Człowiek”. Uczniom została przekazana wyprawka czytelnicza: książka „Pierwsze abecadło oraz książka połączeni , czyli uczymy się czytać razem”. Dzieci otrzymały wspomnianą wyprawkę pod koniec października. Ten projekt jest zarówno dla szkół jak i uczniów całkowicie bezpłatny. Projekt ,,Mała książka – Wielki Człowiek realizowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji oraz Rzecznika Praw Dziecka. Projekt ten został przygotowany z myślą o dzieciach rozpoczynających edukację w szkole podstawowej i stawiających swoje pierwsze kroki w nauce czytania. Celem jest zachęcanie uczniów do czerpania przyjemności z samodzielnego czytania lektur. A.Orzechowska