Dowożenie uczniów do szkoły od 18 stycznia 2021

0
337

Dowożenie uczniów do szkoły od 18 stycznia 2021
Przyjazd do szkoły:
od poniedziałku do piątku na 1 i 2 kurs
Odjazd ze szkoły:
-poniedziałek: kurs po 5 i 6 lekcji
-wtorek: kurs po 5 i 6 lekcji
– środa: kurs po 5 i 6 lekcji
– czwartek: kurs po 5,6  i 7 lekcji
-piątek: kurs po 5 i 6 lekcji

Praca świetlicy szkolnej pozostaje bez zmian.

Autobus numer 1 (P. Haręża)

kurs I na 1 lekcję

Poganice         – godz. 650

Żochowo        – godz. 650

Darżynko        – godz. 700 

Grąbkowo       – godz. 705

Kurs II

Wargowo – godz. 730

Dabrówno – godz. 735

Kolonia Grąbkowo – godz. 745

 

Autobus nr 2 (M. Daszkiewicz)

kurs I  na 1 lekcję

Nowa Dąbrowa          – godz. 708

Rębowo                      – godz. 715

Karżnica                     – godz. 718

Wieliszewo                 – godz. 725

Malczkówko               – godz. 728

kurs I

Malczkowo                 – godz. 735

 

kurs II na 2 lekcję

Poganice                     – godz. 808

Żochowo                    – godz. 808

Rębowo                      – godz. 810

Karżnica                     – godz. 818

Nowa Dąbrowa          – godz. 823

Wieliszewo                 – godz. 828

Malczkówko               – godz. 830

Malczkowo                 – godz. 835

Odwożenie uczniów – wyjazdy sprzed szkoły po 5 lekcji godz. 1235.

Autobus nr 1

Malczkowo

Malczkówko

Wieliszewo

Nowa Dąbrowa

Karżnica

Rębowo

Żochowo

Poganice

Autobus nr 2

Grąbkowo

Dąbrówno

Wargowo

Darżynko

po 6 lekcji – godz. 1330 (kurs 2 autobusów)

po 7 lekcji – godz. 1425(kurs 2 autobusów)

Miejscami zbiórek dzieci dowożonych do szkoły w Łupawie są przystanki autobusowe w poszczególnych miejscowościach.