Społeczność przedszkola dziękuje za realizację projektu „Akademia Przedszkolaka”

0
277

W dniu 29.01.2021 roku w Oddziałach Przedszkolnych działających przy Szkole Podstawowej w Łupawie dyrekcja w imieniu społeczności szkolnej i przedszkolnej podziękowała za wykonanie modernizacji budynku przedszkola w Łupawie. Dzieci i nauczyciele z oddziałów przedszkolnych otrzymali do dyspozycji praktycznie nowy obiekt powiększony o dodatkową sale dydaktyczną, stołówkę, kuchnię punkt wydawania posiłków oraz zaplecze socjalne. W ramach realizowanego w oddziałach przedszkolnych projektu Akademia Przedszkolaka otrzymaliśmy także wiele pomocy dydaktycznych w tym: laptopy, tablice interaktywne, dywan magiczny, telewizory, zabawki, gry dydaktyczne. Sale dydaktyczne wyposażone zostały w nowe meble, na zewnątrz zmodernizowano i wyposażono plac zabaw.

Obecnie oddziały przedszkola  po modernizacji stają się wizytówką naszej szkoły na miarę XXI wieku.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łupawie p. Bogusław Cyrny oraz wicedyrektor p. Monika Pokultinis podziękowali: Wójtowi Gminy Potęgowo panu Dawidowi Litwinowi, pani Annie Bonieckie- Zastępcy Wójta, pani Anicie Wesołowskiej – inspektor d/s funduszy zewnętrznych i turystyki, pani Katarzynie Kozioł – Kierownikowi Referatu Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Zamówień Publicznych, pani Danucie Huras – inspektor d/s budownictwa i inwestycji oraz panu Waldemarowi Zientarskiemu – Przewodniczącemu Rady Gminy Potęgowo.

Uroczystość umiliły występy dzieci z oddziałów przedszkolnych dzieci 3,4,i 5-letnich. Całą społeczność szkolna wraz z rodzicami dzieci przedszkolnych cieszy się bardzo z tak pięknego obiektu, który będzie służył przez wiele lat lokalnej społeczności. Bogusław Cyrny