Konsultacje publiczne dotyczące inicjatyw unijnego planu działania na rzecz różnorodności biologicznej

0
138

Na prośbę Nadleśnictwa w Łupawie informujemy Państwa, że jest możliwość wzięcia udziału w konsultacjach publicznych.

Trwają konsultacje publiczne dotyczące inicjatyw unijnego planu działania na rzecz różnorodności biologicznej: Ocena unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r., przegląd stosowania rozporządzenia UE w sprawie inwazyjnych gatunków obcych oraz opracowanie wiążących celów UE w zakresie odbudowy zasobów przyrodniczych na 2030 r.

Czym jest Strategia?

To projekt ustawodawczy Komisji Europejskiej, którego kluczowym celem jest objęcie 10% powierzchni lądowej Unii Europejskiej OCHRONĄ ŚCISŁĄ.

Poprzez wypełnienie ankiet w ramach konsultacji społecznych możemy wyrazić swoją opinię..

Jak i kiedy to zrobić?

Logując się na stronie internetowej pod linkiem:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/BiodiversitySurvey2020?surveylanguage=pl

Ankietę można wypełnić do 5 kwietnia 2021 roku.